Salitang Magkakapareho o Magkakaugnay ang Kahulugan

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang kaparehong kahulugan ng mga salitang patnubay at gabay?

  • pag-alalay
  • pagsama
  • pagkalinga
  • pagmamahal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics