Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang tumutukoy sa konseptong inilalarawan sa sumusunod.

Ang katangian ng wika na walang tiyak na katuwiran sa pakakahulugan.

  • Morpolohiya
  • Etimolohiya
  • Sistema
  • Arbitraryo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics