Paglalarawan ang mga Tauhan at Pangyayari sa Tulong ng mga Pang-Uring Umaakit sa Pandama

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Tukuying kung anong pang-uring may kaugnayan sa pandama ang mga salitang may salungguhit .

Bitbit ng kanyang ina ang dalawang malalaking plastic na pula at puti na naglalaman ng mga damit nilang natira mula sa naganap na daluyong.

  • Pandinig
  • Panghipo
  • Paningin
  • Pang-amoy

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics