Paglalarawan ang mga Tauhan at Pangyayari sa Tulong ng mga Pang-Uring Umaakit sa Imahinasyon

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang angkop na pang-uri sa sumusunod na pangungusap.

Ang buong paligid ay ___________ ng Ilog Pasig, halos hindi na matanaw ang nasa ilalim ng tubig at naglulutangan ang mga basurang animo’y sumasayaw sabay sa agos ng Ilog.

  • kasing dumi
  • kasing linis
  • kasing puti
  • kasimpula

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics