Pagkakaugnay-ugnay ng mga Salita Ayon sa Antas o Tindi ng Kahulugang Ipinahahayag Nito

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang lawak ng iba't ibang antas o tindi ng kahulugan ng mga salita ay tinatawag na[% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • klino
  • tindi
  • wika
  • kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics