Pag-Uugnay ng mga Salitang Nag-Aagawan ang Kahulugan

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang alaala ng nakaraan ay nagiging patnubay sa kasalukuyan.

  • nakaraan-kasalukuyan
  • kasalukuyan-patnubay
  • nakaraan-patnubay
  • alaala-patnubay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics