Konsepto ng Piling Salitang Critique at Simposyum

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay isang pormal na pulong upang tumalakay ng anumang partikular na paksa.

  • simposyum
  • critique
  • balangkas
  • diskurso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics