Komunikatibong Kasanayan sa Paggamit ng Wikang Filipino sa Isang Simposyum

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang naglalayon na magbukas ng diskurso o pagpapalitan ng mga ideya?

  • critique
  • simposyum
  • jargon
  • diskusyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics