Katumbas na Salita ng Ilang Salita sa Akda (Analohiya)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay pagsusuri at paghahambing ng dalawang salita na hindi nabibilang sa magkaparehong kategorya, ngunit maaaring pag-ugnayin batay sa katangian at kalagayang taglay ng mga ito.

  • analohiya
  • terminolohiya
  • bokabularyo
  • talatinigan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics