Kasanayan at Kaisahan sa Pagpapalawak ng Pangungusap

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Tukuyin kung anong uri ng pagpapalawak ang ginamit sa pangungusap batay sa salitang may diin.

Ang kalagayang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay tunay nang maunlad.

  • paningit
  • panuring
  • pamuno
  • kaganapan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics