Kahusayang Magtala ng Mahahalagang Impormasyon Mula sa Iba't-Ibang Pinagkukunang Sangunian

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ito ay pagsulat ng mahahalagang salita, parirala, o pangungusap mula sa isang pahayag na nagsasaad ng mahahalagang datos o impormasyon na maaaring pasalita o pasulat.

  • Pagtatala
  • Pakikipanayam
  • Paglalathala
  • Pagtitipon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics