Kahusayang Gramatikal, Diskorsal, at Strategic sa Pagsulat at Pagsasalaysay ng Orihinal na Anekdota

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ang kakayahang makabuo at makaintindi ng mga estruktura sa wika ayon sa mga alituntunin ng gramatika.

  • kahusayang gramatikal
  • kahusayang diskorsal
  • kahusayang strategic
  • kahusayang retorikal

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics