Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Kayarian

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

May apat na kayarian ang salita. Alin sa mga ito ang
pinagsamang dalawang salita upang makabuo ng bagong kahulugan?

  • payak
  • maylapi
  • iunuulit
  • tambalan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics