Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Kaligirang Pangkasaysayan Nito (El Filibusterismo)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Mga dayuhang namalagi sa Pilipinas sa loob ng 333 taon kung kaya't maraming mga salita buhat sa kanilang wika ang napasama na rin sa ating sariling wika.

  • Kastila
  • Amerikano
  • Hapon
  • Tsino

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics