Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Ginamit na Panglapi (Unlapi)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang panlapi?

  • Pantig o mga pantig na idinadagdag sa salitang-ugat para makabuo ng isang bagong salita.
  • Isang pantig na idinadagdag sa salitang-ugat para makabuo ng isang bagong salita.
  • Bagong salita na nagmula sa ibang salita.
  • Mga pantig na nakatutulong sa pagbabago ng kahulugan ng salita

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics