Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Ginamit na Panglapi (Hulapi)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang kahulugan ng hulapi?

  • Ito ang panlapi na idinaragdag sa unahan ng salita.
  • Ito ang panlapi na idinaragdag sa gitnaha ng salita.
  • Ito ang panlapi na idinaragdag sa hulihan ng salita.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics