Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita Batay sa Ginamit na Panglapi (Gitlapi)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang kahulugan ng gitlapi?

  • Panlapi na idinadagdag sa unahan ng salitang-ugat
  • Panlapi na idinadagdag sa gitna ng salitang-ugat
  • Panlapi na idinadagdag sa hulihan ng salitang-ugat
  • Panlaping idinagdagdag sa unahan at gitna ng salitang-ugat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics