Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng mga Hiram sa Wikang Espanyol (El Filibusterismo)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Maraming mga salitang Kastila ang mababasa sa El Filibusterismo kahit pa sa mga bagong salin, sapagkat [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • Walang maipanumbas na salitang Filipino
  • Mas maganda pa ring basahin ang salitang Kastila
  • Maiiba ang kahulugan ng salita kapag pinalitan
  • Kailangang panatilihin ang orihinal na bersyon ng nobela

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics