Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Matatalinghagang Pahayag sa Pamamagitan ng Pagbibigay ng Halimbawa (El Filibusterismo)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] sa El Filibusterismo ay mayroong malalim na kahulugan, hindi maaaring bigyang literal na kahulugan sapagkat malilihis sa tunay na mensahe ng nobela.

  • Matatalinghagang pahayag
  • Mga pangyayari
  • Kasaysayang inilahad
  • Tauhang binanghay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics