Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Matatalinghagang Pahayag sa Ginamit na Binasang Kabanata ng Nobela (El Filibusterismo)

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakaangkop na kahulugan ng mga nakalihis na matalinhagang pahayag sa loob ng pangungusap.

Puno ng ligalig at kaguluhan ang paglalakbay ni Basilio dahil nagtatago siya sa kagubatan sa tuwing nakakakita ng mga guwardiya sibil. Napapawi lamang ang pagkalam ng kanyang tiyan sa pamamagitan ng bungang kahoy sa gubat.

(Mula sa Kabanata VI – Si Basilio)

  • Gutom
  • Pagod
  • Pagal
  • Hirap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics