Kahulugan ng Salita - Kahulugan ang mga Salitang Di Lantad ang Kahulugan sa Tulong ng Word Association

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa mga salitang may iba pang ibig ipakahulugan o hindi hayagan ang kahulugan?

  • salitang pampanitikan
  • salitang di lantad
  • salitang balbal
  • salitang slang

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics