Kahulugan ng Salita - Kahulugan ang Mahihirap na Salita o Ekspresyong Ginamit sa Akda Batay sa Konteksto ng Pangungusap

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang pagtukoy sa kahulugan ng isang mahirap na salitang kasama sa tekstong binabasa ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng [% \underline{\hspace{3cm}} %] ng pangungusap.

  • konteksto
  • hinuha
  • palagay
  • kasalungat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics