Kahulugan ng Matatalinghagang Pananalita na Ginagamit sa Tula

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang tula ay bunga ng mayamang _______________ ng lahing Pilipino na nilahukan ng matatalinghagang pananalita o pahayag.

  • kayamanan
  • kaisipan
  • kabutihan
  • panitikan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics