Gramatikal at Diskorsal na Pagsulat ng Isang Organisado at Makahulugang Akda

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay tumutukoy sa kawastuhan ng mga pahayag.

  • gramatika
  • diskurso
  • retorika
  • deskriptibo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics