Estilo ng May-akda Batay sa mga Salita at Ekspresyong Ginamit sa Akda

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa paraan kung paano inaayos ng manunulat ang kaniyang mga salita upang magpahiwatig ng ideya?

  • estilo
  • talata
  • ekspresyon
  • ideya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics