Antas ng mga Salita Ayon sa Damdaming Ipinahahayag ng Bawat Isa

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Pagsunud-sunurin ang mga salita nang ayon sa antas ng damdaming ipinapahayag.

  • galit
  • poot
  • suklam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics