Angkop na Pandiwa Bilang Pangyayari

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay tumutukoy sa relasyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Ano ito?

  • aspekto ng pandiwa
  • pangyayari
  • uri ng pandiwa
  • pokus ng pandiwa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics