Angkop na Pandiwa Bilang Karanasan

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay nagpapakita ng panahon o kung kailan ginawa, ginagawa, gagawin, o kung ipagpapatuloy pa ang ginagawang kilos. Ano ito?

  • aspekto ng pandiwa
  • panahunan ng pandiwa
  • pandiwa
  • karanasan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics