Angkop na Pandiwa Bilang Aksiyon

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang tawag sa bahagi ng pananalita na nagsasaad ng aksiyon o kilos o galaw?

  • pandiwa
  • pang-uri
  • pang-abay
  • katawanin

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics