Angkop na mga Tuwiran at Di-tuwirang Pahayag sa Paghahatid ng Mensahe

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay gumagamit ng wika, maaaring pasulat o kaya ay pasalita.

  • Berbal
  • Di-berbal
  • Tuwiran
  • Di-tuwiran

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics