Angkop na mga Salitang Naghahambing

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Kung ang paghahambing ay nagpapakita ng kalamangan ng inihahambing sa pinaghahambingan ito ay tinatawag na [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • Palamang
  • Pasahol
  • Magkatulad
  • Pasukdol

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics