Angkop na mga Piling Pang-ugnay sa Pagsasalaysay

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang tawag sa pagpapahayag na naglalayong maghayag ng pagkakasunod-sunod ng isang pangyayari, halimbawa nito ay maikling kuwento, sanaysay, at dyornal?

  • pagsasalaysay
  • pagbubuod
  • maikling kuwento
  • pagsusunod-sunod

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics