Angkop na mga Pamantayan sa Pagsasaling-Wika

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay ang paglilipat ng diwa ng isang teksto mula sa orihinal nitong wika tungo sa isa pang wika.

  • pagsasalin
  • pagsasalita
  • pagsusulat
  • pagdidikta

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics