Angkop na mga Di-Tuwirang Pahayag sa Paghahatid ng Mensahe

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Paano malalaman kung ang isang pangungusap ay gumagamit ng di-tuwirang pahayag?

  • Malalaman na ang isang pangungusap ay gumagamit ng di-tuwirang pahayag kung ito ay may mga panipi.
  • Malalaman na ang isang pangungusap ay gumagamit ng di-tuwirang pahayag kung ang mga pahayag dito ay nabanggit o naiulat na.
  • Malalaman na ang isang pangungusap ay gumagamit ng di-tuwirang pahayag kung ito ay naghahayag ng matinding damdamin.
  • Imposibleng matukoy kung ang isang pangungusap ay gumagamit ng di-tuwirang pahayag.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics