Angkop na Hudyat sa Pagsusunod-sunod ng mga Pangyayari

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Anong uri ng pagsusunod-sunod ang ipinapakita ng sumusunod na pangungusap o talata?

Pagkatapos nang malakas na lindol sa Bohol, bumulaga sa mga tao ang gumuhong mga gusali, biyak na kalsada at wasak na mga kabahayan. Ngunit makalipas ang ilang taon, muling nakabangon ang bayan at naipaayos ang mga gusaling nasira ng malakas na kalamidad.

  • prosidyural
  • sekwensyal
  • kronolohikal
  • payak

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics