Angkop at Masining na Paglalarawan ng Pangyayari

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin sa mga sumsunod ang naglalarawan ng positibong pangyayari.

  • nagtutulakan
  • nagbabatuhan
  • nagtutulungan
  • naghihiyawan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics