Angkop at Masining na Paglalarawan ng Damdamin

Filipino - Grade 10 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin sa mga sumusunod na damdamin ang nangingibabaw sa babaeng nakangiting sumasayaw?

  • malaya
  • masaya
  • malungkot
  • nadismaya

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics