Alegoryang Ginamit sa Binasang Akda

Filipino - Grade 10 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tumutukoy sa alinmang pasalita o pasulat na pagpapahayag ng damdamin ukol sa pamumuhay, tradisyon, o karanasan ng isang manunulat o mananalita?

  • talinghaga
  • panitikan
  • alegorya
  • wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 10

Topics