Mga Salik na Nakaiimpluwensiya sa Pangangailangan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ang mga tao ay may [%\underline{\hspace{3cm}}%] pangangailangan batay sa mga salik na nakaiimpluwensiya rito.

  • magkakaibang
  • magkakaparehong
  • magkakapantay na
  • magkakarugtong na

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics