Mga Salik na Nakaiimpluwensiya sa Kagustuhan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Alin sa sumusunod ang salik na hindi nakaiimpluwensiya sa mga kagustuhan ng tao?

  • personal na pagpapahalaga
  • presyo ng produkto
  • kasarian
  • pag-uugali ng tao

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics