Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa Bansa

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang patakarang ipinatutupad para mapasigla at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa?

  • globalisasyon
  • sosyalismo
  • kapitalismo
  • pasismo

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics