Mga Patakarang Pananalapi

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa pagkontrol ng pamahalaan sa suplay at dami ng salaping nasa sirkulasyon ng bansa?

  • patakarang pananalapi
  • patakarang piskal
  • patakarang pang-ekonomiya
  • patakarang pangbangko

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics