Mga Paraan para Malabanan ang Kakapusan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Alin sa sumusunod ang dahilan ng kakapusan?

  • polusyon
  • pagkakaroon ng kalamidad
  • pag-unlad ng bansa
  • pagdami ng dayuhan sa bansa

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics