Mga Palatandaan ng Kakapusan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Alin sa sumusunod ang palatandaan ng kakapusan?

  • mataas na presyo ng bilihin
  • walang mabiling produkto sa tindahan
  • pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa
  • pamimigay ng produkto mula sa pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics