Mga Organisasyon at Samahan na may Kinalaman sa Ugnayang Panlabas ng Pilipinas

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Sektor Pang-Ekonomiya at Mga Patakarang Pang-Ekonomiya Nito

Sample Question

Anong organisasyon ang itinatag at nagpupulong upang ayusin, itakda at ipatupad ang mga kasunduan sa pandaigdigang kalakalan?

  • APEC
  • WTO
  • NATO
  • ASEAN

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics