Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamimili

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang tawag sa taong bumibili at kumukonsumo ng mga produkto at serbisyo?

  • mamimili
  • negosyante
  • prodyuser
  • pamilihan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics