Mga Bumubuo sa Sektor ng Pananalapi

Araling Panlipunan - Grade 9 / Makroekonomiks

Sample Question

Ano ang namamahala sa paglikha, pagsusuplay, at pagbabalanse ng salapi sa pamilihan?

  • sektor ng pananalapi
  • sektor ng agrikultura
  • sektor ng industriya
  • sektor ng pamahalaan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics