Kaugnayan ng Kagustuhan at Pangangailangan sa Kakapusan

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ang kagustuhan ay mga bagay na gustong makamit o magkaroon ng tao para [%\underline{\hspace{3cm}}%].

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics