Kahalagahan ng Ekonomiks

Araling Panlipunan - Grade 9 / Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks: Batayan ng Matalinong Paggamit ng Pinagkuknang Yaman tungo sa Pagkamit ng Kaunlaran

Sample Question

Ano ang maykroekonomiks?

  • pag-aaral ng pangkalahatang lagay o daloy ng ekonomiya at kung paano nag-uugnayan ang mga indibidwal na bahagi nito
  • pag-aaral ng mga indibidwal na bahagi ng ekonomiya tulad ng sambahayan at mga negosyo
  • pag-aaral ng paghahati ng kita at yamang pambansa o paghahati ng halaga ng produksyon
  • pag-aaral ng paglikha o paggawa ng isang produkto sa pamamagitan ng isang proseso

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics