Interaksiyon ng Demand at Suplay

Araling Panlipunan - Grade 9 / Maykroekonomiks

Sample Question

Ano ang tawag sa punto kung saan nagtatagpo ang kurba ng demand at kurba ng suplay?

  • equilibrium
  • demand
  • suplay
  • interaksiyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Araling Panlipunan - Grade 9

Topics